Lees hier hoe jouw persoonlijke gegevens worden beschermd. 

GDPR, de General Data Protection Regulation – of ook AVG genoemd – is Europese Regelgeving om de privacy van burgers (nog) beter te beschermen. Je kan de regels zien als een fikse aanvulling op onze Belgische privacywet. Elke persoon, organisatie of bedrijf die/dat met persoonlijke gegevens van burgers werkt, dient zich sinds mei 2018 in regel te stellen met deze wetgeving.

Jouw privacy wordt beschermd door het beroepsgeheim en doordat wij conform de GDPR werken. Onze hulpverleners ondertekenden ook de ethische code van hun beroepsvereniging.

Volgens deze wetgeving dienen wij, mede via deze privacyverklaring, helder en concreet aan onze cliënten te laten weten hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

We vragen enkel noodzakelijke persoonsgegevens en houden deze ook niet langer bij dan nodig. We nemen technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging van deze persoonsgegevens waarborgen.

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 29/08/2019. Wijzigingen worden telkens gecommuniceerd.

Concreet
Er wordt gevraagd naar naam, voornaam, adres, e-adres, telefoonnummer en geboortedatum van de cliënt om diverse redenen:

  • om een vlotte afsprakenregeling te bekomen door de juiste identiteit van elke cliënt vast te stellen en deze cliënt vlot te kunnen bereiken in geval de gemaakte afspraak uitzonderlijk verplaatst dient te worden,
  • om de cliënt praktische info en nuttig materiaal te kunnen bezorgen in het kader van zijn/haar begeleiding,
  • om de juiste cliënt te kunnen vernoemen in verslagen voor doorverwijzers en andere hulpverleners. Verslagen worden enkel opgemaakt op vraag van de cliënt en onder open omslag bezorgd aan de cliënt. Tenzij er sprake is van meldingsplicht die een uitzondering vormt op de regel van het beroepsgeheim.
  • om betalingen te kunnen verkrijgen van de juiste cliënt en een wettelijke verplichte boekhouding te kunnen voeren, o.a. om facturen te kunnen opmaken, betalingen te kunnen opvolgen en aanwezigheden te kunnen verifiëren.
  • om de cliënt op de hoogte te houden.

Er wordt van elke cliënt een dossier bijgehouden om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de therapie te kunnen verzekeren.

Deze dossiers worden bewaard in een dossierkast die afgesloten kan worden. Bij stopzetting van het traject wordt het dossier gearchiveerd, ook in een afgesloten kast. De dossiers worden bewaard conform de criteria van de beroepsvereniging van de hulpverlener die de begeleiding verzorgt. Op éénvoudige vraag (mondeling of via mail) heeft de cliënt inzage in zijn/haar dossier en kan vragen om zijn of haar persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Persoonlijke nota’s van de begeleider kunnen niet ingekeken worden.

De persoonsgegevens worden aan niemand doorgegeven, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt (bv. opsturen verslag naar andere hulpverlener) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. het voeren van een correcte boekhouding).

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van de computer van de cliënt, het tijdstip van opvraging en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Indien je als cliënt niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Uiteraard vernemen we jouw ongenoegen graag ook zelf zodat wij er iets positiefs mee kunnen doen.